Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

42
Inženierbūvniecība
Šajā nodaļā ietilpst civilo inženierbūvju būvniecība. Tā ietver jauno būvniecību, remontdarbus, pārbūvi un renovāciju, saliekamo konstrukciju montāžu būvlaukumā, kā arī pagaidu rakstura būvju būvniecību.
Šajā nodaļā ietilpst tādu inženierbūvju kā automaģistrāles, ielas, tilti, tuneļi, dzelzceļu līnijas, lidlauki, ostas un citas hidrobūves, apūdeņošanas sistēmas, kanalizācijas sistēmas, rūpniecības kompleksās būves, cauruļvadi un elektropārvades līnijas, ārpustelpu sporta laukumi u.c. būvniecība. Šos darbus var veikt uz pašu rēķina, kā ari par atlīdzību vai uz līguma pamata. Par daļu no būvdarbiem un dažreiz pat par visu būvniecības apjomu var noslēgt apakšlīgumus.
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 1445 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atrasti 1445 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts