Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

42.21
Ūdensapgādes sistēmu būvniecība
Šajā klasē ietilpst sadales līniju šķidrumu transportēšanai un ar tām saistīto ēku un objektu, kuri ir šo sistēmu sastāvdaļa, būvniecība.
Šajā klasē ietilpst:
– inženiertehnisko objektu būve:
• maģistrālie un pilsētu cauruļvadi;
• ūdensvadu un ūdenslīniju būve;
• apūdeņošanas sistēmas (kanāli);
• rezervuāri;
– šādu objektu būvniecība:
• kanalizācijas sistēmas, ieskaitot to remontu;
• notekūdeņu attīrīšanas iekārtas;
• sūkņu stacijas.
Šajā klasē ietilpst arī:
– ūdens aku urbšana.
Šajā klasē neietilpst:
– civilo inženierbūvju projektu vadība, sk. klasi 71.12.
42.22
Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība
Šajā klasē ietilpst elektropārvades un sakaru sadales līniju un ar tām saistīto ēku un objektu, kuri ir šo sistēmu sastāvdaļa, būvniecība.
Šajā klasē ietilpst:
– šādu inženierkonstrukciju būve:
• maģistrālās sakaru un elektropārvades līnijas;
• spēkstacijas.
Šajā klasē neietilpst
– civilo inženierbūvju projektu vadība, sk. klasi 71.12.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts