Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

42.11
Ceļu un maģistrāļu būvniecība
Šajā klasē ietilpst:
– automaģistrāļu, ielu, ceļu, citu satiksmes un gājēju ceļu būve;
– ielu, ceļu, automaģistrāļu, tiltu vai tuneļu seguma apstrāde:
• asfalta klāšana uz ceļiem;
• ceļa apzīmējumu uzkrāsošana un cita veida marķēšana;
• aizsargbarjeru, ceļazīmju un tamlīdzīgu konstrukciju uzstādīšana;
– lidlauku skrejceļu būvniecība.
Šajā klasē neietilpst:
– ielu apgaismojuma un elektrisko signalizācijas ierīču ierīkošana, sk. klasi 43.21;
– arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi, sk. grupu 71.1;
– būvniecības projektu vadība, sk. grupu 71.1.
42.12
Dzelzceļu un metro būvniecība
Šajā klasē ietilpst:
– dzelzceļu un metro sliežu ceļu būve.
Šajā klasē neietilpst:
– ielu apgaismojuma un elektrisko signalizācijas ierīču ierīkošana, sk. klasi 43.21;
– arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi, sk. grupu 71.1;
– būvniecības projektu vadība, sk. grupu 71.1.
42.13
Tiltu un tuneļu būvniecība
Šajā klasē ietilpst:
– tiltu būve, ieskaitot savienojošus tiltus un estakādes uz virszemes automaģistrālēm;
– tuneļu būve.
Šajā klasē neietilpst:
– ielu apgaismojuma un elektrisko signalizācijas ierīču ierīkošana, sk. klasi 43.21;
– arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi, sk. grupu 71.1;
– būvniecības projektu vadība, sk. grupu 71.1.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts