BŪVNIECĪBA - NACE

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

41.2
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
Šajā grupā ietilpst pilna cikla dzīvojamo vai nedzīvojamo ēku būvniecība uz sava rēķina, kā arī par atlīdzību vai uz līguma pamata. Daļu būvdarbu vai pat visu būvdarbu apjomu var realizēt apakšuzņēmēji. Ja tiek veikti tikai specializētie būvdarbi, tos klasificē 43.nodaļā.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts