Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

41.20
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
Šajā klasē ietilpst:
– visu veidu dzīvojamo ēku būvniecība:
• viena dzīvokļa mājas;
• divu dzīvokļu mājas;
• triju un vairāku dzīvokļu mājas;
– visu veidu nedzīvojamo ēku būvniecība:
• rūpnieciskās ražošanas ēkas, piemēram, rūpnīcas, darbnīcas, montāžas rūpnīcas u.c.;
• slimnīcas, skolas, biroju ēkas;
• viesnīcas, veikali, tirdzniecības centri, restorāni;
• lidostu ēkas;
• iekštelpu sporta laukumi;
• transportlīdzekļu novietošanas garāžas, ieskaitot pazemes garāžas;
• noliktavas;
• kulta ēkas;
– saliekamo konstrukciju montāža un uzstādīšana būvlaukumā.
Šajā klasē ietilpst arī:
– dzīvojamo māju pārprojektēšana vai atjaunošana.
Šajā klasē neietilpst:
– rūpniecības iekārtu būvniecība, izņemot ēkas, sk. klasi 42.99;
– arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi, sk. grupu 71.1;
– būvniecības projektu vadība, sk. grupu 71.1.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts