Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

41.10
Būvniecības projektu izstrādāšana
Šajā klasē ietilpst:
– būvniecības projektu attīstīšana dzīvojamām un nedzīvojamām ēkām, apvienojot finanšu, tehniskos un cilvēku resursus, lai īstenotu būvniecības projektus turpmākai pārdošanai.
Šajā klasē neietilpst:
– ēku būvniecība, sk. klasi 41.20;
– arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi, sk. grupu 71.1;
– ar būvniecības projektiem saistītie projektu vadības pakalpojumi, sk. grupu 71.1.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts