Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

39
Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
Šajā nodaļā ietilpst attīrīšanas pakalpojumu sniegšana, t.i., piesārņotu ēku un vietu, augsnes, virszemes ūdens vai gruntsūdens attīrīšana.
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 45 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3

Atrasti 45 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts