Nozares (NACE)

Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt aktuālo redakciju
Meklēt versijā:
 versija 1.1
 versija 1.0
Apraksts: ietver | neietver

38.1
Atkritumu savākšana
Šajā grupā ietilpst atkritumu savākšana no mājsaimniecībām un uzņēmumiem, izmantojot atkritumu urnas, atkritumu tvertnes ar riteņiem, konteinerus u.c. līdzekļus. Tā ietver nebīstamo un bīstamo atkritumu, proti, sadzīves atkritumu, izlietoto bateriju, ēdienu pagatavošanai izlietoto eļļu un tauku, izlietoto eļļu un smērvielu no kuģiem un garāžām, kā arī būvgružu, savākšanu.
38.2
Atkritumu apstrāde un izvietošana
Šajā grupā ietilpst dažādu veidu atkritumu izvietošana un pārstrāde pirms izvietošanas, izmantojot dažādus līdzekļus, piemēram, pārstrādājot organiskos atkritumus, lai tos izvietotu; dzīvu vai kritušu toksisko dzīvnieku, citu saindētu atkritumu apstrāde un likvidācija; slimnīcu radīto īslaicīgo radioaktīvo atkritumu u.c. atkritumu pārstrāde un izvietošana; atkritumu izgāšana uz zemes vai ūdenī; atkritumu aprakšana vai iearšana; izlietotu preču, piemēram, ledusskapju, izvietošana, lai likvidētu kaitīgos atkritumus; atkritumu sadedzināšana. Tā ietver arī tās enerģijas atjaunošanu, kas rodas atkritumu sadedzināšanas procesā.
Šajā grupā neietilpst:
– notekūdeņu attīrīšana un novadīšana, sk. klasi 37.00;
– materiālu otrreizējā pārstrāde, sk. grupu 38.3.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts