Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

36
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
Šajā nodaļā ietilpst ūdens ieguve, apstrāde un sadale mājsaimniecību un rūpnieciskām vajadzībām. Tā ietver arī ūdens ieguvi no dažādiem avotiem, kā arī sadali, izmantojot dažādus līdzekļus.
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 155 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8

Atrasti 155 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts