Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību / nozaru klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt nozari. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams saraksts ar uzņēmumiem, kuriem Lursoft datu bāzē reģistrēts šis NACE kods. Spiežot uz pogas "SIC", ir iespēja iepazīties ar Lielbritānijas nozaru klasifikāciju, kā arī apskatīt Lielbritānijas, Latvijas un Igaunijas uzņēmumus atbilstošajā nozarē.

36.0 | Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

Uzņēmumi
Uzņēmumi
Šī klase ietver ūdens ieguvi, apstrādi un sadali mājsaimniecību un rūpnieciskām vajadzībām. Tā ietver arī ūdens ieguvi no dažādiem avotiem, kā arī sadali, izmantojot dažādus līdzekļus.
Šī klase attiecas arī uz apūdeņošanas kanālu ekspluatāciju, tomēr tā neattiecas uz apūdeņošanas pakalpojumu sniegšanu, izmantojot laistīšanas iekārtas, un tamlīdzīgiem lauksaimniecības palīgpakalpojumiem.
Šajā klasē ietilpst:
– ūdens ieguve no upēm, ezeriem, akām u. c. avotiem;
– lietus ūdens ieguve;
– ūdens attīrīšana ūdensapgādes mērķiem;
– ūdens attīrīšana rūpnieciskiem mērķiem;
– jūras vai gruntsūdens atsāļošana, lai ražotu ūdeni kā galveno produktu;
– ūdens sadale, izmantojot cauruļvadus, smagkravas automobiļus vai citus līdzekļus;
– apūdeņošanas kanālu ekspluatācija.
Šajā klasē neietilpst:
– lauksaimniecībā izmantojamo apūdeņošanas sistēmu ekspluatācija, sk. klasi 01.61;
– notekūdeņu attīrīšana, lai novērstu piesārņojumu, sk. klasi 37.00;
– ūdens transportēšana (lielos attālumos), izmantojot maģistrālos cauruļvadus, sk. klasi 49.50.
Šī klase ietver ūdens ieguvi, apstrādi un sadali mājsaimniecību un rūpnieciskām vajadzībām. Tā ietver arī ūdens ieguvi no dažādiem avotiem, kā arī sadali, izmantojot dažādus līdzekļus.
Šī klase attiecas arī uz apūdeņošanas kanālu ekspluatāciju, tomēr tā neattiecas uz apūdeņošanas pakalpojumu sniegšanu, izmantojot laistīšanas iekārtas, un tamlīdzīgiem lauksaimniecības palīgpakalpojumiem.
Šajā klasē ietilpst:
– ūdens ieguve no upēm, ezeriem, akām u. c. avotiem;
– lietus ūdens ieguve;
– ūdens attīrīšana ūdensapgādes mērķiem;
– ūdens attīrīšana rūpnieciskiem mērķiem;
– jūras vai gruntsūdens atsāļošana, lai ražotu ūdeni kā galveno produktu;
– ūdens sadale, izmantojot cauruļvadus, smagkravas automobiļus vai citus līdzekļus;
– apūdeņošanas kanālu ekspluatācija.
Šajā klasē neietilpst:
– lauksaimniecībā izmantojamo apūdeņošanas sistēmu ekspluatācija, sk. klasi 01.61;
– notekūdeņu attīrīšana, lai novērstu piesārņojumu, sk. klasi 37.00;
– ūdens transportēšana (lielos attālumos), izmantojot maģistrālos cauruļvadus, sk. klasi 49.50.