Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

35.1
Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale
Šajā grupā ietilpst elektroenerģijas ražošana vairumā, pārvade no ražošanas iekārtām uz sadales centriem un sadale galalietotājiem.
35.2
Gāzes ražošana; gāzveida kurināmā sadale, izmantojot cauruļvadus
Šajā grupā ietilpst gāzes ražošana un dabasgāzes vai sintētiskās gāzes sadale patērētājiem, izmantojot cauruļvadu sistēmu. Tā ietver arī gāzes tirgotājus vai māklerus, kuri organizē dabasgāzes pārdošanu, izmantojot citu pārvaldītas sadales sistēmas. Atsevišķā tādu gāzes vadu ekspluatācija (parasti lielos attālumos), kas savieno ražotājus ar gāzes izplatītājiem, vai starp pilsētu centriem, nav ietverta šajā grupā, bet ir klasificēta kā gāzes transportēšana pa cauruļvadiem.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts