Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

33.1
Metāla izstrādājumu, mehānismu un iekārtu remonts
Šajā grupā ietilpst apstrādes rūpniecībā ražoto preču specializēts remonts, lai atjaunotu šos metāla izstrādājumus, iekārtas, aprīkojumu un citus izstrādājumus tā, ka tie darbojas. Šī grupa ietver arī šādu izstrādājumu vispārēju vai regulāru apkopi (t.i., tehnisko apkopi), lai nodrošinātu, ka tie darbojas efektīvi, un novērstu avārijas un liekus remontdarbus.
Šajā grupā neietilpst:
– iekārtu un aprīkojuma pārbūve vai rekonstrukcija, sk. atbilstošo klasi nodaļās no 25 līdz 30;
– rūpniecisko iekārtu tīrīšana, sk. klasi 81.22;
– datoru un sakaru iekārtu remonts un apkope, sk. grupu 95.1;
– mājsaimniecības preču remonts un apkope, sk. grupu 95.2.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts