Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

30.1
Kuģu un laivu būve
Šajā grupā ietilpst kuģu, laivu un citu peldlīdzekļu ražošana pārvadājumiem un citiem rūpnieciskiem mērķiem, kā arī sportam un atpūtai.
30.9
Pārējo transportlīdzekļu ražošana
Šajā grupā ietilpst transportlīdzekļu ražošana, izņemot automobiļu, dzelzceļa, ūdens, gaisa, kosmosa un militāro transportlīdzekļu ražošanu.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts