Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

28.4
Darbgaldu ražošana
Šajā grupā ietilpst metālapstrādes iekārtu un darbgaldu ražošana, piemēram, iekārtu un darbgaldu ražošana metālu un citu materiālu (koka, kaula, akmens, cietgumijas, cietās plastmasas, aukstā stikla u.c.) apstrādei, ieskaitot tos, kuros izmanto lāzera staru, ultraskaņas viļņus, plazmas loku, magnētimpulsu utt.).
28.9
Pārējo speciālas nozīmes mašīnu ražošana
Šajā grupā ietilpst speciālas nozīmes iekārtu, t.i., tādu iekārtu ražošana, kas izmantojamas tikai NACE nozarēs vai mazās NACE nozaru grupās. Kaut gan lielāko daļu no tām izmanto citos ražošanas procesos, piemēram, pārtikas vai tekstilizstrādājumu ražošanā, šajā grupā ietilpst arī tādu iekārtu ražošana, kuras raksturīgas citām (nozarēm, kas nav apstrādes rūpniecība), piemēram, lidaparātu pacelšanai paredzētu aparātu un ierīču vai atrakciju parku aprīkojuma ražošana.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts