Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

26.5
Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana; pulksteņu ražošana
Šajā grupā ietilpst mērinstrumentu, testēšanas un navigācijas ierīču ražošana dažādiem rūpnieciskiem un nerūpnieciskiem mērķiem, ieskaitot laika mērīšanas ierīces, piemēram, rokas pulksteņus un citus pulksteņus, un ar tiem saistītas ierīces.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts