Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

25
Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas
Šajā nodaļā ietilpst vienkāršu metāla izstrādājumu (piemēram, detaļu, konteineru un konstrukciju) ražošana, parasti ar statisku, nekustamu funkciju, atšķirībā no nākamajām nodaļām 26 - 30, kuras attiecas uz šādu metāla izstrādājumu kombinēšanu vai montāžu (dažkārt ar citiem izstrādājumiem) sarežģītākās vienībās, kas, ja vien tās nav pilnīgi elektriskas, elektroniskas vai optiskas, darbojas ar kustīgām daļām.
Šajā nodaļā ietilpst arī ieroču un munīcijas ražošana.
Šajā nodaļā neietilpst:
– specializētas remonta un apkopes darbības, sk. grupu 33.1;
– specializēta šajā nodaļā klasificētu izstrādājumu ierīkošana ēkās, piemēram centrālapkures katli, sk. klasi 43.22.
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 1424 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atrasti 1424 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts