Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

25.30
Tvaika ģeneratoru ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus
Šajā klasē ietilpst:
– tvaika ģeneratoru ražošana;
– palīgiekārtu ražošana lietošanai kopā ar tvaika ģeneratoriem:
• kondensatori, ekonomaizeri, tvaika pārkarsētāji, tvaika kolektori un akumulatori;
– kodolreaktoru ražošana, izņemot izotopu atdalīšanas iekārtas;
– detaļu izgatavošana elektroenerģijas ražošanas ģeneratoriem un kuģu ģeneratoriem.
Šajā klasē ietilpst arī:
– cauruļvadu sistēmu montāža, kas ietver cauruļu turpmāku apstrādi, pārsvarā lai ražotu spiediena cauruļvadus vai cauruļvadu sistēmas, kā arī ar to saistītos projektēšanas un būvniecības darbus.
Šajā klasē neietilpst:
– centrālapkures karstā ūdens katlu un radiatoru ražošana, sk. klasi 25.21;
– katlu un turbīnu komplektu ražošana, sk. klasi 28.11;
– izotopu atdalīšanas iekārtu ražošana, sk. klasi 28.99.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts