Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

23.1
Stikla un stikla izstrādājumu ražošana
Šī grupa attiecas uz stiklu jebkādā tā formā, kas izgatavots jebkādā procesā, un stikla izstrādājumiem.
23.4
Citu porcelāna un keramikas izstrādājumu ražošana
Šajā grupā ietilpst galaproduktu ražošana no raktuvēs vai karjeros iegūtiem nemetālu minerāliem, piemēram, smiltīm, grants, akmens vai māla.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts