Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

22.1
Gumijas izstrādājumu ražošana
Šajā grupā ietilpst gumijas izstrādājumu ražošana.
22.2
Plastmasas izstrādājumu ražošana
Šajā grupā ietilpst jaunu vai izlietotu (t.i., otrreizējā pārstrādē iegūtu) plastmasas sveķu pārstrāde par starpproduktiem vai galaproduktiem, izmantojot tādus procesus kā liešana presformā, ekstrudēšana, iesmidzināšana-liešana, veidošana ar gaisu un liešana. Lielākajā daļā šo gadījumu ražošanas procesā var izgatavot plašu produktu klāstu.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts