Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

20.1
Ķīmisko pamatvielu, minerālmēslu un slāpekļa savienojumu, plastmasu un sintētiskā kaučuka ražošana pirmapstādes formās
Šajā grupā ietilpst ķīmisko pamatproduktu, mēslošanas līdzekļu un ar tiem saistīto slāpekļa savienojumu, kā arī plastmasu un sintētiskā kaučuka ražošana pirmformās.
20.5
Pārējo ķīmisko vielu ražošana
Šajā grupā ietilpst sprāgstvielu un pirotehnisku izstrādājumu, līmju, ēterisko eļļu un citur neklasificētu ķīmisko produktu, piemēram, fotogrāfisko ķīmisko materiālu (ieskaitot fotofilmu un gaismjutīgo papīru), saliktu diagnostikas preparātu u.c. izstrādājumu ražošana.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts