Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

19
Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana
Šajā nodaļā ietilpst jēlnaftas un akmeņogļu pārveide pielietojamos produktos. Galvenais tehnoloģiskais process ir naftas attīrīšana, kas ietver jēlnaftas sadalīšanu sastāvdaļās, izmantojot tādas tehniskās metodes kā krekings un destilēšana. Šajā nodaļā ietilpst arī raksturīgo produktu (piemēram, koksa, butāna, propāna, degvielas, petrolejas, degvieleļļas (mazuta) u.c.produktu) ražošana, kā arī apstrādes pakalpojumi (piemēram, naftas produktu attīrīšana pasūtītājiem).
Šajā nodaļā ietilpst tādu gāzu ražošana kā etāns, propāns un butāns, kas radušās naftas attīrīšanas produktu ražošanas procesā.
Šī nodaļa neattiecas uz šādu gāzu ražošanu citos uzņēmumos (klase 20.14), rūpniecisko gāzu ražošanu (klase 20.11), dabasgāzu (metāna, etāna, butāna vai propāna) ieguvi (klase 06.20) un gāzveida kurināmā ražošanu, izņemot naftas gāzes (piemēram, deggāzi, ūdens gāzi, ģeneratorgāzi, gāzes iekārtu gāzi) (klase 35.21).
Petroķīmijas produktu ražošana no naftas pārstrādes produktiem ir klasificēta 20.nodaļā.
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 19 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        

Atrasti 19 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts