Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

18.1
Poligrāfija un ar to saistītas palīgdarbības
Šajā grupā ietilpst tādu produktu iespiešana kā laikraksti, grāmatas, periodiskie izdevumi, veidlapas, apsveikuma kartes un citi materiāli un ar to saistītās palīgdarbības, piemēram, grāmatsiešana, attēlu klišeju veidošanas pakalpojumi un datu attēlu veidošana. Iespiešanu var veikt, izmantojot dažādas metodes un uz dažādiem materiāliem.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts