Pakalpojumā pieejama saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2. redakcija (NACE). Datu meklētājā pēc NACE koda vai koda apraksta fragmenta ir iespēja meklēt ierakstus. Atbilstoši izvēlētajam NACES kodam, saitē "Uzņēmumi" pieejams uzņēmumu, kuriem Lursoft datu bāzē pieejama informācija par reģistrēto NACES kodu, saraksts. Sarakstā tiek rādīti uzņēmumam aktuālajā gadā reģistrētie NACE dati. Saitē "NACE atbilstošais SIC kods" tiek parādīts SIC kods, kas ir atbilstošs NACE kodam.

10 | Pārtikas produktu ražošana

Apraksts
Šajā nodaļā ietilpst lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības produktu pārstrāde par pārtikas produktiem vai dzīvnieku barību, kā arī dažādu tādu starpproduktu ražošana, kurus tieši neizmanto pārtikas produktiem. Veicot šo darbību, bieži tiek saražoti saistītie produkti ar lielāku vai mazāku vērtību (piemēram, jēlādas, ko iegūst pēc dzīvnieku nokaušanas, vai lopbarības rauši, ko iegūst no eļļas augu produktiem).
Darbības šajā nodaļā grupētas atbilstoši pārstrādājamo produktu veidiem: gaļas, zivīm, augļiem un dārzeņiem, taukiem un eļļas, piena, graudu malšanas produktiem, dzīvnieku barības un citiem pārtikas produktiem.Ražošanu var veikt uz sava rēķina, kā arī trešo personu vajadzībām, piemēram, lopu kaušana pēc pasūtījuma.
Šī nodaļa neattiecas uz maltīšu pagatavošanu tūlītējai lietošanai, piemēram, restorānos.
Par ražošanu tiek uzskatītas arī dažas darbības uzņēmumos, kuru pamatdarbība nav rūpniecība (piemēram, tās, ko veic maiznīcās, konditorejas izstrādājumu veikalos, gatavu gaļas izstrādājumu veikalos u.c., kas pārdod savu produkciju), kaut gan ražotāju veikalos notiek šo produktu mazumtirdzniecība. Tomēr, ja apstrāde ir minimāla un tās gaitā netiek veikta reāla pārveidošana, vienība tiek klasificēta mazumtirdzniecībā vai vairumtirdzniecībā (G sadaļā).
Tūlītējai lietošanai paredzētu ēdienu sagatavošana patērēšanai uz vietas klasificējama 56. nodaļā (Ēdināšanas pakalpojumi).
Dzīvnieku barības ražošana no kaušanas atlikumiem vai blakusproduktiem tiek klasificēta grupā 10.9, tajā pašā laikā  pārtikas un dzērienu atkritumu pārstrāde par otrreizējām izejvielām tiek klasificēta grupā 38.3, bet pārtikas un dzērienu atkritumu izvietošana – klasē 38.21.
10.1
Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana
Uzņēmumi
10.2
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana
Uzņēmumi
10.3
Augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana
Uzņēmumi
10.4
Augu un dzīvnieku eļļu un tauku ražošana
Apraksts Uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst neattīrītas un rafinētas eļļas un tauku ražošana no augu vai dzīvnieku izcelsmes izejvielām, izņemot kausētu cūku tauku un citu dzīvnieku pārtikas tauku pārstrādi vai rafinēšanu.
10.5
Piena produktu ražošana
Uzņēmumi
10.6
Graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana
Apraksts Uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst smalka vai rupja maluma miltu malšana no graudiem vai augiem, rīsu malšana, attīrīšana un pulēšana, kā arī miltu maisījumu vai maizes mīklas ražošana no šiem produktiem. Šajā grupā ietilpst arī mitras kukurūzas un augu malšana, cietes un cietes produktu ražošana.
10.7
Konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana
Uzņēmumi
10.8
Citu pārtikas produktu ražošana
Apraksts Uzņēmumi
Šajā grupā ietilpst cukura un cukuroto konditorejas izstrādājumu ražošana, gatavu ēdienu izgatavošana, kafijas, tējas un garšvielu, kā arī citu īpašu pārtikas produktu ražošana.
10.9
Dzīvnieku barības ražošana
Uzņēmumi