Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

08
Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
Šajā nodaļā ietilpst ne tikai ieguve no raktuvēm vai karjeriem, bet arī aluviālo nogulumu bagarēšana, iežu drupināšana un sāļo purvu izmantošana. Iegūtos izstrādājumus izmanto galvenokārt būvniecībā (piemēram, smiltis, akmeņus u.c.), materiālu ražošanā (piemēram, māls, ģipsis, kalcijs u.c.), ķīmisku vielu ražošanā utt.Šajā nodaļā neietilpst iegūto minerālu apstrāde (izņemot drupināšanu, smalcināšanu, griešanu, attīrīšanu, žāvēšanu, šķirošanu un jaukšanu).
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 329 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atrasti 329 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts