Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

07.2
Krāsaino metālu rūdu ieguve
Šajā grupā ietilpst krāsaino metālu rūdu ieguve.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts