Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

06
Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve
Šajā nodaļā ietilpst jēlnaftas ražošana, naftas ieguve un ekstrahēšana no degslānekļa un degakmens, darvas smiltīm, dabasgāzes ražošana un šķidrā ogļūdeņraža atdalīšana. Šajā nodaļā ietilpst naftas un gāzes lauku raksturlielumu darbības un/vai izstrādes darbības. Šādas darbības var būt šahtu urbšana, izstrāde un aprīkošana, separatoru, emulsijas drupinātāju, atūdeņošanas aprīkojuma un jēlnaftas lauku savākšanas līniju darbināšana un visas citas darbības, kas saistītas ar naftas un gāzes sagatavošanu līdz pat nosūtīšanai no ražotnes.
Šajā nodaļā neietilpst:
– naftas un gāzes lauku pakalpojumi, kurus sniedz par atlīdzību vai uz līguma pamata, sk. klasi 09.10;
– naftas un gāzes urbumu izpēte, sk. klasi 09.10;
– kontrolurbumu izdarīšana un urbšana, sk. klasi 09.10;
– naftas produktu pārstrāde, sk. klasi 19.20;
– ģeofizikālā, ģeoloģiskā un seismiskā izpēte, sk. klasi 71.12.
Izmantotie avoti: VID, gada pārskati un CSP.

Atrasti 2 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        

Atrasti 2 uzņēmumi ar šo darbības veidu.        

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts