Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

03.1
Zvejniecība
Šajā grupā ietilpst zveja ar tīklu, t.i., zveja, vākšanas un savākšanas darbības, kuru mērķis ir nošķirt vai savākt dzīvus savvaļas ūdens organismus (galvenokārt zivis, mīkstmiešus un vēžveidīgos), ieskaitot augus no okeāna, piekrastes vai iekšējiem ūdeņiem lietošanai pārtikā un citiem mērķiem, ar rokām vai, visbiežāk izmantojot dažāda veida zvejas rīkus, piemēram, tīklus, makšķeres auklas un stacionārus zivju krātiņus. Šādas darbības var veikt plūdmaiņu krasta līnijā (piemēram, tādu mīkstmiešu kā ēdamgliemeņu un austeru vākšana) vai izliekot tīklus krastos, vai no mājās izgatavotiem vienkočiem, vai, visbiežāk izmantojot komerciālos nolūkos izgatavotas laivas piekrastē, piekrastes ūdeņos vai atklātā jūrā. Šādas darbības ietver arī zveju ūdenstilpēs ar atjaunojamiem krājumiem.
03.2
Akvakultūra
Šajā grupā ietilpst “akvakultūra” (jeb zivkopība), t.i., ražošanas process, kurā notiek ūdens organismu (zivju, mīkstmiešu, vēžveidīgo, augu, krokodilu, aligatoru un abinieku) kultivēšana vai audzēšana (ietverot savākšanu), izmantojot metodes, kas paredzētas, lai palielinātu attiecīgo organismu ražošanu, pārsniedzot apjomu, ko dabiski saražo vide (piemēram, regulāra krājumu uzturēšana, barošana un aizsargāšana no plēsoņām). Kultivēšana/audzēšana attiecas uz iepriekš minēto organismu audzēšanu līdz to noteiktam un/vai nobriešanas posmam nebrīves apstākļos. Turklāt akvakultūra ietver arī atsevišķu organismu atrašanos individuālā, kopējā vai valsts īpašumā visā audzēšanas vai kultivēšanas posmā līdz pat to savākšanai.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts