Latvija

Nozares (NACE)

Meklēšana NACE aktuālajā redakcijā 2.0
Ierakstiet darbības veida nosaukuma fragmentu vai NACE kodu
Skatīt iepriekšējās redakcijas
Apraksts: ietver | neietver

01.1
Viengadīgo kultūru audzēšana
Šajā grupā ietilpst viengadīgo kultūraugu audzēšana, tas ir tādu augu audzēšana, kuri neaug vairāk par diviem augšanas periodiem. Tā ietver arī šo augu sēklaudzēšanu.
01.2
Daudzgadīgo kultūru audzēšana
Šajā grupā ietilpst daudzgadīgo kultūru, t.i., tādu augu audzēšana, kuri aug vairāk par diviem augšanas periodiem un kuri vai nu dīgst atkārtoti pēc katras sezonas vai aug pastāvīgi. Šī grupa ietver arī šo augu audzēšanu sēklu ieguvei.
01.4
Lopkopība
Šajā grupā ietilpst visu dzīvnieku audzēšana, izņemot ūdensdzīvniekus.
Šajā grupā neietilpst:
– lauksaimniecības dzīvnieku turēšana un kopšana, sk. klasi 01.62;
– jēlādu ieguve lopkautuvēs, sk. klasi 10.11.
01.6
Lauksaimniecības papilddarbības un palīgdarbības pēc ražas novākšanas
Šajā grupā ietilpst darbības, kas saistītas ar lauksaimniecisko ražošanu, un darbības, kas ir līdzīgas lauksaimniecībai, ar kuru nenodarbojas ražošanas nolūkos (lauksaimniecības produktu ražas novākšanas ziņā), un ko veic par atlīdzību vai uz līguma pamata. Tā ietver arī palīgdarbības pēc ražas novākšanas, kuras mērķis ir sagatavot lauksaimniecības produktus realizācijai.

Uzņēmumu alfabētiskais saraksts